ዝተፈላለዩ ግጥምታት ንምንባብ ኣብ'ቲ ግጥምታት ዝብል ገጽ ጠውቑ።

To read more poems please click on the poems tab.

Tigrigna is a widely spoken language in Eritrea and in some parts of Ethiopia. Tigrigna language is very rich in idioms and traditional poems, which are called “Masse” and “Awlo”, typically and usually used in public events like weddings and some other ceremonies.

This website is dedicated to promote poetry in Tigrigna. Enjoy reading the poems and give us feedback by going to our contact page.
 Instruction for submiting poems to be posted on this website:

1-Please proofread before you submit your poem.

2-Please send us the poems in pdf, jpeg or doc format.

3-Send it to the e-mail address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thank you
 ደረስቲ ግጥምታትኩም ኣብዚ ክወጻልኩም እንተድኣ ደሊኹም በዚ ዝስዕብ ኣገባብ ናብ'ዛ ትስዕብ ኢ-መይል ክትሰዱ ትኽእሉ ኢኹም።

መምርሒ፡

1- ጽሑፍኩም እንተወሓደ ክልተ ጊዜ ኣንብብዎ

2- ዓይነት ፋይል ድማ pdf, doc ወይ ድማ jpeg ክኸውን ኣለዎ.

3- ኢ-መይል ኣድራሻ ዝስደደሉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ሰለ ምትሕብባርኩም የቐንየልና
JoomShaper